ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

Институти  чорводорӣ  ва чарогоҳ муассисаи ягонаи илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 10 шуъба, 2 озмоишгоҳ, филиали  Суғдии институтро  дар бар мегирад,  ки дар  он  106 нафар кормандон,  аз  он  ҷумла 1  нафар  академик  ва  1  нафар узви вобастаи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, 9 нафар докторони илм ва профессорон, 25 нафар номзадҳои илм  ҷалб шудаанд  ва дар 7  самт, мавзуъҳои илмӣ корҳои таҳқиқотиро анҷом медиҳанд.

Дар назди Институти  чорводорӣ  ва  чарогоҳ докторантураи (PhD), доктор аз рўи ихтисос, аспирантура ва докторантура аз рўи ихтисосҳои пешниҳодшуда 6D080202- Зотпарварӣ, селексия ва генетикаи ҳайвоноти кишоварзӣ  амал мекунад.

Аз рўи ихтисосҳои пешниҳодшуда Институти   чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ҳамкори бо Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур  корҳои илмӣ — таҳқиқотӣ бурда мешаванд.  Ҳамчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи ихтисосҳои пешниҳодшуда 4 нафар докторони илм кору фаъолият менамоянд, аз он ҷумла дар Институти  чорводорӣ  ва  чарогоҳ  3 нафар.

Вуҷуд доштани норасоии кадрҳои баландихтисоси илмӣ-омўзгорӣ дар соҳаи илмҳои пешниҳодгардида тақозо мекунад, ки дар Институти  чорводорӣ  ва  чарогоҳи  Академияи  илмҳои  кишоварзии  Тоҷикистон ташкили Шурои диссертатсионӣ оид ба дарёфти дараҷаҳои илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рўйи ихтисос ва дараҷаи илмии номзади илм мувофиқи мақсад дониста шавад. Бо назардошти он, ки таъмини амнияти озуқаворӣ,  яке аз вазифаҳои стратегии муайян намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, мавқеи соҳаи чорводорӣ дар ҳалли масълаи мазкур хело муҳим мебошад.

Баланд бардоштани маҳсулнокии зоту, намудҳои чорвои дар ҷумҳурӣ парваришёбанда бошад, барои ҳалли таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. Бинобар ин, яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки соҳаи чорводорӣ ин беҳтар намудани корҳои зотпарварӣ ва истифодаи усулҳои муосири селексия,  ба вуҷуд овардани зоту типҳои нави чорво ва баланд бардоштани нишондодҳои маҳсулнокию сифатҳои зотии чорвои мавҷуда мебошад. Муҳимияти самти зотпарвариро дар соҳаи чорводорӣ ба инобат гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи зотпарварӣ» аз 19 сентябри соли 2013 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013, №8-9, мод. 653; с. 2018, №2, мод. 69) таѓйиру иловаҳо ворид намуда қонуни мазкуро дар шакли нав бо тағйиру иловаҳо соли 2024 қабул карда шудааст.

Фаъолияти худро Шурои диссертатсионӣ дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, оид ба воқеъбинона ва асоснок будани қарорҳои қабулнамуда дар мавриди  мувофиқати диссертатсия ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 ва бо тағйиру иловаҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июни соли 2023, №295 тасдиқ намудааст, ҷавобгар мебошад.

Ба ҳайати Шурои диссертатсионӣ 5 доктори илм, 4 номзади илм, аз рўи ихтисос дохил карда шудаанд, ки аз онҳо 6 нафар кормандони Институти  чорводорӣ  ва  чароҳгоҳ   мебошанд.

Ҳамаи докторони илми пешниҳодшуда то имрўз ба узвияти на зиёда аз 2 шурои диссертатсионӣ шомиланд.

Мавриди зикр аст, ки дар ҷаласаҳои Шурои олимони институт мунтазам оид ба масъалаи дар доираи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода ва пешниҳод намудани рисолаҳо, ҳамзамон тартиби дурусти пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба Шурои диссертатсионӣ таъкид карда мешавад.

Роҳбарони илмии аспиранту унвонҷӯён дар якҷоягӣ бо мудирони шуъбаю озмоишгоҳҳо вазифадор карда шудаанд, ки нисбат ба масъалаи тайёр намудани кадрҳои илмӣ, роҳбарон ва мушовирони илмӣ масъул буда, ба сифати таҳқиқот ва тартиби рисолаҳо аҳаммияти ҷиддӣ диҳанд ва аз ҷониби котиби илмии Шурои диссертатсионӣ қабули рисолаҳо ба ҳимоя, беғаразона бо риояи ҳамаи бандҳои Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои диссертатсионӣ ба роҳ монда шавад.

http://www/instchorvodori.tj ;   e-mail: chorvodori@bk.ru